Co to jest subkonto?
Jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego w porozumieniu celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana (Fundacja nie prowadzi poszukiwań sponsorów).

Kto może u nas założyć subkonto?

Nasza Fundacja zajmuje się osobami chorującymi na dystrofie mięśniowe. W przypadku dzieci subkonto w ich imieniu zakłada rodzic lub opiekun prawny chorującego dziecka. Chorzy pełnoletni podpisują z nami Umowę samodzielnie.

Jakie są warunki założenie subkonta w naszej Fundacji?
Pierwszym warunkiem założenia subkonta jest podpisanie:

  • Umowy w 2 egzemplarzach,
  • Regulaminu, w którym określone są warunki gromadzenia pieniędzy na subkoncie i sposób korzystania ze zgromadzonych środków. 

Drugim warunkiem jest dołączenie do wyżej wymienionych dokumentów kserokopii wyniku badania genetycznego (jeżeli została wykryta mutacja) lub kserokopii wypisu ze szpitala lub zaświadczenia od lekarza, że wskazana osoba choruje na dystrofię mięśniową oraz kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.


Wszystkie wyżej wymienione i podpisane przez wnioskującego dokumenty należy wysłać na adres Fundacji.


Po dopełnieniu tych formalności zakładane jest subkonto i Podopieczny może zbierać na nim środki.
Fundacja nie pobiera żadnych prowizji od wpływów. Podopieczny nie otrzymuje pieniędzy „do ręki”. Wszystkie rozliczenia następują na podstawie rachunków lub faktur VAT.

 

 

Wzory dokumentów do pobrania

 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta