Przekażcie tą informację wszystkim znajomym organizacjom pozarządowym - stowarzyszeniom i fundacjom.
Trwają bardzo ważne dla całego środowiska organizacji pozarządowych wybory do Komitetów Monitorujących Programów Operacyjnych. Dzięki nominowaniu do tych komitetów ludzi odważnych, rozważnych i od lat działających na rzecz misji III sektora mamy szansę trzymać „rękę na pulsie” dobrego i sprawiedliwego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Do komitetów monitorujących kandydują działacze z organizacji zrzeszonych lub współpracujących z Fundacją PPMD. Łączą nas wspólne cele i wspólna sprawa. Są oni również zainteresowani poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych i poprawą w leczeniu chorób rzadkich.

To osoby znane, sprawdzone i wiarygodne a więc godne polecenia innym organizacjom jako Ci którzy mogą reprezentować III sektor w Komitetach Monitorujących. Pozostaje nam uprzejmie prosić o WASZ głos. To od naszej aktywności zależy kto będzie reprezentował nasze interesy jako pozarządowców w tych ciałach monitorujących realizację programów operacyjnych. Poniżej lista osób (a w załączniku ich szeroki opis) rekomendowanych przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych do Komitetu Monitorującego PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

 1. 1. Kandydaci reprezentujący organizacje pozarządowe działające w obszarze na rzecz osób niepełnosprawnych
  Sławomir Besowski / Dorota Korycińska
  http://pozytek.gov.pl/download/files/RDPP/Wybory/PO_WER/zgloszenia_kan/Besowski_Korycinska.docx
 2. kandydaci reprezentujący organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony zdrowia
  Jacek Sztajnke / Iveta Spolnikova
  http://pozytek.gov.pl/download/files/RDPP/Wybory/PO_WER/zgloszenia_kan/Sztajnke_Spolnikova.docx
 3. kandydaci reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz osób młodych
  Marek Olechnowicz / Paulina Kremer
  http://pozytek.gov.pl/download/files/RDPP/Wybory/PO_WER/zgloszenia_kan/Olechnowicz_Kremer.doc

Aby zagłosować należy:

1. Wypełnić, wydrukować i ręcznie podpisać pierwszą stronę karty głosowania http://goo.gl/JWCOib

2. Pobrać i wydrukować pozostałą część karty głosowania http://goo.gl/84QbAB

3. Obie części należy zeskanować i skany wysłać na adres PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Można też przesłać wypełnione karty do fundacji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 1 grudnia 2014 r.

Kartę do głosowania wypełnia organizacja pozarządowa.
Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.

Więcej o głosowaniu: http://pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Wiedza,Edukacja,Rozwoj,,2014-2020,3610.html

Dla zainteresowanych: Czym chcielibyśmy się zająć w KM PO WER?
PO WER jest podzielony na tak zwane priorytety inwestycyjne – PI. Poniżej zamieszczamy cele i spodziewane efekty na lata 2014-2020 interesujące nas w PI 9.4.

Cele szczegółowe PI 9.4

 1. Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy
 2. Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych


Oczekiwane efekty PI 9.4

 1. Wdrożenie systemu monitorowania jakości polityki państwa w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa
 2. Wzmocnienie potencjału kadr instytucji działających na rzecz włączenia społecznego
 3. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych


Nasze zainteresowania można również ująć w następujących punktach:

 1. Poprawa dostępności do wysoko-specjalistycznej opieki medycznej
 2. Poprawa dostępności i podnoszenie poziomu rehabilitacji medycznej dla osób niepełnosprawnych w tym do ich właściwego zaopatrzenia.
  1. wspieranie inicjatyw wdrażania nowych metod rehabilitacji
  2. położenie akcentów na kompleksowość, ciągłość i wczesną interwencję w rehabilitacji medycznej
  3. prace mające na celu regulacje prawne zawodu fizjoterapeuty
 3. Wspieranie działań na rzecz terapii chorób rzadkich, w szczególności
  1. upowszechnianie świadomości chorób rzadkich w polskim społeczeństwie
  2. zlikwidowanie luki prawnej, powodującej wykluczenie osób z rzadkimi schorzeniami z systemu pomocy społecznej i orzecznictwa
  3. prace mające na celu uruchomienia sieci ośrodków referencyjnych dla chorób rzadkich
 4. Upowszechnianie rozwiązań na każdym szczeblu administracji samorządowej i rządowej, gwarantujących realizację podstawowej zasady spójnej polityki na rzecz  osób niepełnosprawnych, w szczególności
  1. wdrożenie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, będącej podstawowym dokumentem gwarantującym w Polsce prawa człowieka osobom niepełnosprawnym
  2. implementacja Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej wg modelu Niezależnego Życia (Independent Living)
  3. aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
  4.  zmiany systemowe, zakładające komplementarność przepisów prawnych i działań administracji każdego szczebla dotyczących dostępności do usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie im pełni praw poprzez włączanie ich w główny nurt życia społecznego.


Zachęcamy do kontaktu na następujące adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczymy na Państwa głosy. Walczymy o wspólną sprawę. Wybory trwają tylko do 1 grudnia.

 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta