Zalecania Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla pacjentów z Dystrofią mięśniową typu Duchenne’a w związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) z dn. 5.04.2020r

Zalecenia WUM

 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta