Dnia 19 lutego 2011 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się spotkanie naukowo-szkoleniowe współorganizowane przez naszą fundację.

Wspólnie z GUMed Gdańsk Katedra i Zakład Biologii i Genetyki GUMed (z prof. Januszem Limonem) oraz z Kliniką Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed (Dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, prof. nadzw. GUMed) zorganizowane zostało spotkanie naukowo-szkoleniowe którego tematem było:

Dystrofie nerwowo-mięśniowe u osób powyżej 18 r.ż. – kardiologiczne problemy kliniczne
dr med. Danuta Karasek
II Katedra Kardiologii CM UMK w Bydgoszczy

Opieka kardiologiczna nad chorymi z dystrofią typu Duchenne’a i Beckera w świetle rekomendacji konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii
prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
II Katedra Kardiologii CM UMK w Bydgoszczy

W spotkaniu uczestniczyli lekarze kardiolodzy oraz rodziny dotknięte dystrofiami mięsniowymi.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.


 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta