Warsztaty skierowane do osób pracujących z Pacjentami chorującymi na dystrofie mięśniowe (fizjoterapeutów i osób na co dzień zajmujących się chorymi) oraz Pacjentów.

Wykładowca:
dr n. k.f. w zakr. reh. ruch. Anna Radwańska-Kapała od 1980 r pracuje w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie, ul. Banacha 1a. Specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Jednocześnie, na warszawskim Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, przez ponad 20 lat, prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu metod rehabilitacji pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, kinezyterapii, metod kinezyterapeutycznych (w tym PNF).
Zarówno pracę magisterską jak i doktorską poświęciła tematyce pacjentów z miopatiami i dystrofiami mięśniowymi. Jest też autorem, bądź współautorem, kilkunastu prac podejmujących powyższą tematykę.

Program warsztatów:
• Techniki bezpiecznego rozciągania przykurczających się mięśni
• Techniki zachowania ruchomości stawów, klatki piersiowej i profilaktyka skoliozy
• Wzorce i techniki PNF znajdujące zastosowanie w chorobach nerwowo-mięśniowych (kształtowanie prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej i stojącej, koordynacja aktywnej stabilizacji pozycji ciała i oddychania, kształtowanie prawidłowego ruchu)
• Ćwiczenia kształtujące a torowanie nerwowo-mięśniowe (wzajemne wykluczanie czy współdziałanie?)

Uczestnicy:
1. Fizjoterapeuci i osoby zawodowo związane z opieką nad chorymi na dystrofie mięśniowe
2. Osoby chorujące na dystrofie mięśniowe i ich Bliscy

Czas trwania warsztatów: 4 godziny

Termin i miejsce: 20. kwiecień 2013, godz. 12.00

w Mera Spa Hotel w Sopocie

Koszt: 25 zł - fizjoterapeuci; 0zł - Podopieczni

formularz zgłoszeniowy


PDF zaproszenie

 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta